Phòng GD&ĐT Núi Thành

Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Khối 3 - Thị trấn Núi Thành - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.871259 - 05103.870240 - 05103.570680
Website : www.pgdnuithanh.edu.vn